Avís Legal

    1. El titular d´aquest lloc web és Senior Centre S.L., amb N.I.F. B61001590, amb domicili al Carrer Mallorca nº 340, 08037 Barcelona.

    1. L’accés al lloc web de Senior Centre S.L. és gratuït. Tot el contingut és propietat intel·lectual de Senior Centre S.L.. Qualsevol utilització contrària a les normes en matèria de propietat intel·lectual serà perseguida d’acord amb la legislació vigent.

Desplaça cap amunt